7) Aptitude Test – Teamwork Exercise

Q :               การสอบ Teamwork เป็นอย่างไรครับ

A : ผู้เข้าสอบจะถูกแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะ Professor ครับ

 

Q :               เคยได้ยินว่าการสอบ Teamwork ควรมีบทบาทและแสดงความเป็นผู้นำให้ Professor เห็น ซึ่งมีผลต่อการการพิจารณาใช่ไหมครับ

A :                ทุกคนควรเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด ควรแสดงบทบาทตามความเหมาะสม ควรจะรับฟังผู้อื่นตามแต่ละสถานการณ์ อย่าฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง เพราะ Professor มีประสบการณ์ และความรู้ลึกซึ้ง (profound) ค้นหาคุณสมบัติและบุคคลิก ของแต่ละบุคคล ครับ

 

Q :               ความเชื่อมั่นตัวเอง ควรมีระดับไหนครับ เคยได้ยินว่า สูงไป ก็ไม่ดี / ต่ำไปก็ไม่ดี

A :                ไม่ควรสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง (แบบเฉพาะกิจ) จนไม่เป็นตัวของตัวเอง เพื่อที่จะให้ Professor เห็น เพราะแทนที่จะเป็นผลดี อาจกลับกลายเป็นผลเสียแทนก็ได้ครับ ควรเป็นตัวของตัวเองดีกว่าครับ แต่ไม่ใช่ปล่อยตัวตามสบาย เพราะอย่าลืมว่าเรากำลังสอบอยู่