1) E-Application

1) E-Application

Q :               จะเปิดรับสมัครนักบินทุกปีหรือไม่ และถ้ามีการเปิด หรือ ไม่เปิดรับสมัคร เนื่องจากอะไร

A :                การรับสมัครนักบินทั้ง Qualified Pilot และ Student Pilot มีเป็นประจำทุกปีตามแผนดำเนินงานและนโยบายของบริษัทฯ เพื่อรองรับจำนวนเที่ยวบิน และนักบินที่เกษียณอายุครับ ครับ

 

Q :               เมื่อไหร่จะมีรับสมัครนักบินหญิงค่ะ

A :                ไม่มี

 

Q :               การนับอายุว่า 30 ปีบริบูรณ์ สำหรับ Student Pilot หรือ 42 ปีบริบูรณ์ สำหรับ Qualified Pilot มีเกณฑ์การนับยังไงครับ

A :                การนับอายุของทั้ง Student Pilot และ Qualified Pilot มีหลักเกณฑ์การนับเหมือนกัน เช่น มีการรับสมัครนักบินปี พ.ศ. 2553

  1. Student Pilot : 2553 – 30 = 2523
    1. ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบในปี 2553 คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2523 เป็นต้นไป
  2. Qualified Pilot : 2553 – 42 = 2511
    1. ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบในปี 2553 คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2511 เป็นต้นไป

 

Q :               ถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยจะสมัครได้ไหมครับ

A :                ไม่ได้

 

Q :               ถ้าผมมี ส.ด. 9 เพราะว่าเรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จะกรอกในส่วนของหลักฐานทางทหารยังไงครับ

A :                สำหรับผู้ที่เรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จะต้องนำใบ ส.ด. 9 ที่ได้รับไปเปลี่ยนเป็น ส.ด. 8 ที่สัสดีในพื้นที่ ให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะบริษัทฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มี ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 เท่านั้นครับ

 

Q :               ผมเรียนจบปี 4 เทอมสุดท้าย แต่เกรดยังออกไม่ครบทุกตัว แล้วในช่อง GPA ของ ระดับการศึกษาปริญญาตรีจะกรอกยังไง

A :                บริษัทฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วเท่านั้น ดังนั้น ณ วันรับสมัครถ้าผู้สมัครเกรดยังออกไม่ครบทุกตัว และไม่สามารถนำTranscript ตัวจริงมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันยื่นเอกสาร ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในเรื่องการศึกษา จะต้องรอสมัครอีกครั้งในปีต่อไปครับ

 

Q :               ผมเพิ่งทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี แล้วประวัติการทำงานต้องระบุหรือไม่ครับ

A :                ประวัติการทำงานมักจะให้ระบุเป็นปี สำหรับผู้ที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี จึงให้ระบุเป็น 1 ปีได้เลย ส่วนผู้ที่ทำงานปีกว่า หรือมีเศษก็ให้ปัดเศษขึ้นได้เลยครับ เช่น ทำงาน 1 ปี 8 เดือน ก็ให้ระบุเป็น 2 ปีครับ

 

Q :               คะแนน TOEIC , TOEFL , IELTS มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำหรือไม่ และจำเป็นต้องกรอกหรือไม่

A :                แต่ไม่กำหนดคะแนนขั้น และผู้สมัครจะกรอกหรือไม่ก็ได้

 

Q :               กรณีเคยสมัครนักบินเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แล้วปีนี้จะสมัครได้ไหมครับ

A :                สำหรับผู้ที่สมัครนักบินและเข้าสอบไม่ถึงรอบ Aptitude Test สามารถสมัครใหม่ได้ทุกปี ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด แต่ผู้ที่เข้าสอบ Aptitude และสอบไม่ผ่านไม่ว่าในขั้นตอนใดก็ตาม ผู้สมัครจะต้องเว้นระยะการสมัครเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่สอบ Group written Test ในรอบของ Aptitude Test

 

Q :               เคยสมัครนักบินประเภท Student Pilot เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และตกรอบ Aptitude Test แต่ผมไปเรียนบินที่โรงเรียนการบิน จบแล้ว จะมาสมัครเป็นนักบินประเภท Qualified Pilot ได้หรือไม่

A :                ไม่ได้ครับ เนื่องจากบริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการสมัครนักบินเป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับผู้ที่เข้าสอบ Aptitude และสอบไม่ผ่านไม่ว่าขั้นตอนใดก็ตาม โดยผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการสมัครเพื่อยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวได้