ขอแจ้งข้อมูลการสอบและการสมัครสอบ THAI-TEP ดังนี้

  1. หมายเลขโทรศัพท์  0-2545-4485, 0-2506-7013-4
  2. Link สมัครสอบ : https://www.research.net/r/thaitep