Announcement Interview Test Student Pilot 2017

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักบินการบินไทย ประจำปี 2560
ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สถานที่    : รายงานตัวที่ อาคาร 5 ชั้น 26  
            บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
วันที่      : 15 – 31 พฤษภาคม 2560
เวลา      : 0845 – 1600 น.

กรุณาตรวจสอบวันและเวลานัดหมายของตนเองตามลิ้งค์ด้านล่าง