ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจวัติอาชญากร และ ตรวจสารเสพติด(Drug Test)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจวัติอาชญากร และ ตรวจสารเสพติด( Drug Test)

 

      กองจัดหาบุคลากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความถนัดของการเป็นนักบิน (Aptitude Test) และการทดสอบความสามารถทางการบิน (Ride Check) สำหรับการสอบคัดเลือกนักบินประเภท ผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ประจำปี 2558

      ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบทุกคน ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อรับเอกสารสำหรับตรวจประวัติอาชญากร (Criminal Record Check) และตรวจสารเสพติด (Drug Test) ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 13  บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่