Pilot E-Application Period 2015

การสมัครนักบินการบินไทย ประจำปี 2558

ประเภทผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot)

 

ผู้สมัครนักบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 สามารถสมัครผ่านทาง Internet ได้ระหว่างวันที่ 16-29 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่าน Internet ให้ครบถ้วนและต้อง Print เอกสารเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวผู้สมัคร ดังนี้

1. แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบินการบินไทย

2. ใบสมัครฉบับสมบูรณ์

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

 

ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบนักบิน จะต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร (ที่ Print จาก Internet) ไปชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2558 ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ และต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวผู้สมัคร

ค่าสมัครสอบนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร และทางบริษัทฯจะสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

วันที่ 12 มิถุนายน 2558


 

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ Internet Explorer Version 8-9 เท่านั้น