Student Pilot 2016 – Document Submission

 

 

กำหนดการส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนนักบินฝึกหัดทุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (Basic Knowledge Test)ทุกท่าน ขอให้นำเอกสารที่ผ่านการตรวจ (ใบสมัคร และ เอกสารประกอบการสมัคร) ส่ง ณ กองจัดหาบุคลากรการบิน (BI) อาคาร 5 ชั้น 13 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ตามกำหนดการ ดังนี้

ผู้ผ่านการสอบลำดับที่ (NO.)

วันส่งเอกสาร

เวลา

1 – 60

20 มิถุนายน 2559

08.30 – 11.30

61 – 120

20 มิถุนายน 2559

13.30 – 16.30

121 – 180

21 มิถุนายน 2559

08.30 – 11.30

181 – 240

21 มิถุนายน 2559

13.30 – 16.30

241 – 300

22 มิถุนายน 2559

08.30 – 11.30

301 – 360

22 มิถุนายน 2559

13.30 – 16.30

361 – 420

23 มิถุนายน 2559

08.30 – 11.30

421 – 480

23 มิถุนายน 2559

13.30 – 16.30

481 – 580

24 มิถุนายน 2559

08.30 – 11.30

581 – 638

24 มิถุนายน 2559

13.30 – 16.30

 

Announcement Physical Examination Test Student Pilot 2016

กำหนดการและการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการตรวจร่างกาย

เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัดทุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

 

กำหนดตรวจร่างกาย    กลุ่มที่ 1  :  วันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2559

                    กลุ่มที่ 2  :  วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2559

                    กลุ่มที่ 3  :  วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559

                    กลุ่มที่ 4  :  วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

                    กลุ่มที่ 5  :  วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559

                    กลุ่มที่ 6  :  วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2559

 

สถานที่ทำประวัติตรวจร่างกาย ผู้รับการตรวจ รายงานตัวพร้อมกัน ณ ห้องทำประวัติ (ตามกำหนดการ) อาคารสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เวลา 07.45 น.

กลุ่มที่

วันที่ทำประวัติ

สถานที่ทำประวัติ

กลุ่มที่ 1

วันที่ 10 – 13 พ.ค. 2559

ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

กลุ่มที่ 2

วันที่ 16 – 19 พ.ค. 2559

ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

กลุ่มที่ 3

วันที่ 23 – 27 พ.ค. 2559

ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

กลุ่มที่ 4

วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559

ห้องหมอตระกูล ชั้น 3

กลุ่มที่ 5

วันที่ 6 – 10 มิ.ย. 2559

ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

กลุ่มที่ 6

วันที่ 13 – 15 มิ.ย. 2559

ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

 
ค่าใช้จ่าย จำนวน 3,200 บาท (ชำระด้วยตนเองในวันที่มาตรวจร่างกาย)
 
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย
  • ผู้เข้ารับการตรวจพร้อมกัน ณ สถานที่กำหนด เพื่อเซ็นชื่อรับการตรวจและฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในเวลา 07.45 น.
  • งดอาหารและเครื่องดื่มคืนวันก่อนตรวจ  หลัง 24.00 น  ดื่มน้ำได้เล็กน้อย  พักผ่อนให้เพียงพอ
  • งดรับประทานยา/อาหารเสริมที่ไม่จำเป็น  ก่อนตรวจอย่างน้อย 5 วัน
  • ให้นำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงินมาด้วย
  • ผู้ที่มีสายตาผิดปกติ ให้นำแว่นสายตามาด้วย ถ้าผ่านการรักษาสายตาด้วยการผ่าตัด (Lasik , PRK) ให้นำใบรับรองจากแพทย์ผู้รักษาว่าก่อนทำสายตาสั้น – ยาวเท่าไร ทำการผ่าตัดวันไหน ผลหลังจากทำการผ่าตัดเป็นอย่างไร มาแสดงในวันตรวจร่างกายด้วย
  • การแต่งกาย ชุดสุภาพโดยข้าราชการแต่งเครื่องแบบ สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวม รองเท้าแตะ กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้น
  • นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป  มาในวันตรวจร่างกายด้วย                  

 

    ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจร่างกายตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจร่างกายด้วยตนเอง หากไม่เข้ารับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ์

    สอบถามเพิ่มเติมที่กองจัดหาบุคลากรการบิน ในเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08:30 น.-11:30 น. และ 13:30 น.-16:30 น.) โทร  0-2545-4093 หรือ 0-2545-3658

 

MED